Οι επανεγγραφές για τον Β κύκλο εργαστηρίων TALOS 2021 - 2022
θα πραγματοποιούνται αυστηρά κατά το διάστημα 4/1/22 - 31/1/22

Οι εγγραφές για τον Α Κύκλο εργαστηρίων TALOS 2021 - 2022 έχουν ολοκληρωθεί