ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Baby Robotics

Ηλικίες: Νήπια

Ρομποτική για τους “μικρούς” μηχανικούς

Κυκλώματα

Ηλικίες: Ε – ΣΤ Δημοτικού & Γυμνάσιο

Εργαστήρια “making” και πρωτότυπων κατασκευών

Junior Robotics

Ηλικίες: Α – Β Δημοτικού

Ρομποτική για τους μεγαλύτερους “εφευρέτες”

Code Lab

Ηλικίες: Γυμνάσιο & Λύκειο 

Εργαστήρια προγραμματισμού για μεγαλύτερες ηλικίες

Advanced Robotics

Ηλικίες: Γ – ΣΤ Δημοτικού & Γυμνάσιο

Ρομποτική για μεγαλύτερες ηλικίες

App Lab

Ηλικίες: Γυμνάσιο & Λύκειο 

Εργαστήρια δημιουργίας πρωτότυπων ψηφιακών εφαρμογών (apps)

Design Studio

Ηλικίες: Ε-ΣΤ Δημοτικού & Γυμνάσιο

Εργαστήριο 3D Σχεδίασης και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο

Formula 1 in Schools

Ηλικίες: Γ – ΣΤ Δημοτικού

Συμμετοχή στον πανελλήνιο διαγωνισμό F1 in Schools