Κυκλώματα

Ηλικίες

Ε – ΣΤ Δημοτικού / Γυμνάσιο

 

Διάρκεια

13 εργαστήρια / τετράμηνο

Τα παιδιά έχουν ήδη εμπειρίες σχετικές με τη θερμότητα, τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και φαινόμενα που σχετίζονται με το φως, από την καθημερινή τους ζωή. Η εμπλοκή σε παιγνιώδη σενάρια γνωριμίας με τον ηλεκτρισμό, τον μαγνητισμό και τους αυτοματισμούς, δίνει στη δυνατότητα στα παιδιά να πειραματιστούν με διάφορα υλικά (τα οποία να είναι διαθέσιμα για κάθε ομάδα)και να ασχοληθούν με εικονικά πειράματα με τη βοήθεια κατάλληλων λογισμικών και κυρίως με μοντέλα που αναπαριστούν τα φαινόμενα στο μικροσκοπικό επίπεδο, ώστε αυτά να γίνουν κατανοητά. Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από την περιγραφική προσέγγιση των φυσικών εννοιών και των φυσικών φαινομένων στην ποσοτική και κυρίως βιωματική προσέγγισή τους με τα πραγματικά μεγέθη και τις φυσικές διαδικασίες που τα διέπουν. Τα παιδιά εξελίσσονται σε εν δυνάμει επιστήμονες αξιοποώντας την έμφυτη περιέργειά τους και ακολουθώντας βήματα διερευνητικής-επιστημονικής μεθοδολογίας (παρατηρώ, πληροφορούμαι, ενδιαφέρομαι, συζητώ, αναρωτιέμαι, υποθέτω, ενεργώ, πειραματίζομαι, συμπεραίνω, καταγράφω, εφαρμόζω, εξηγώ, γενικεύω). Τέλος, στα πλαίσια των ίδιων εργαστηρίων, τα παιδιά θα εργαστούν σε ομάδες υλοποιώντας projects που θα έχουν σχέση με «έξυπνους αυτοματισμούς» και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους ώς μικροί “πειραματιστές”, θα εξοικειωθούν με τον προγραμματισμό μικροελεγκτών Arduino (με Ardublocks και κυκλωματικές διατάξεις) και Raspberry PI (Go-Pi-Go) φτιάχντας φωτεινούς σηματοδότες, θερμοστάτες, ανιχνευτές απόστασης, LEDs και άλλα και καταλήγοντας να κατασκευάσουν στο τέλος το δικό τους ρομπότ με πλήρη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μέσω της χρήσης αισθητήρων.