Σχετικά με εμάς

Χώρος Πειραματισμού, Δημιουργίας και Έκφρασης με Παιδιά ηλικίας 5-17 ετών

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η ομάδα μας και το έργο της βασίζονται στη φιλοσοφία της ενεργής εμπλοκής των παιδιών, σε παιγνιώδη σενάρια δημιουργίας, μάθησης και έκφρασης. Σκοπός μας η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, η βιωματική προσέγγιση του κόσμου και των φαινομένων γύρω τους καθώς και η ανάδειξη πολυτροπικών δεξιοτήτων μέσα από συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών πρακτικών. Τέλος, επιδιώκουμε τη γνωριμία με καινοτόμες μεθόδους, εργαλεία και επιστημολογικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων, σκέψης και δράσης.

Η ομάδα TALOS του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εμπνέεται, σχεδιάζει και δρα από το 2016 στο πεδίο των εργαστηρίων STEAM/Making με παιδιά. Αποτελείται από ευρεία διεπιστημονική ομάδα εκπαιδευτών κι ερευνητών και υποστηρίζεται ενεργά από την ΕΑΔΠ και επιστημονική ομάδα μελών ΔΕΠ σημαντικής εμπειρίας πεδίου.