Φέτος το καλοκαίρι ο TALOS καινοτομεί διευρύνοντας το κάλεσμά των Καλοκαιρινών Εργαστηρίων σε παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο!

Τα θερινά εργαστήρια του 2020 θα διεξαχθούν αποκλειστικά με την μέθοδο της τηλεκπαίδευσης απαντώντας έτσι στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για όλους.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δια της ΕΑΔΠ και η ομάδα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής TALOS, καλούν παιδιά μεταξύ 9-15 ετών να συμμετάσχουν στο καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικών δραστηριοτήτων σε τμήματα με κατάλληλη ηλικιακή διαβάθμιση.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 2 ξεχωριστές περιόδους, συνολικής διάρκειας 4 εβδομάδων (2+2), από 29/6-10/7 (εκτός Σ/Κ) & 13/7 – 24/7 (εκτός Σ/Κ).

Συνοπτικά, τα εργαστήρια αφορούν: Ρομποτική, Προγραμματισμό, 3D Design, Δημιουργία εφαρμογών για φορητές συσκευές, Κρυπτογραφία, Δημιουργία ταινιών με τεχνική stop-motion.

Εγγραφές ηλεκτρονικά από 16/6-27/6 (για την Α περίοδο) και από 16/6-11/7 (για την Β περίοδο).

Κόστος: 45€ εργαστήριο / περίοδο (8 ώρες σύνολο)

Κάθε εργαστήριο πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα (σύνολο 8 ώρες / περίοδο)

Στα αδέρφια, το δεύτερο παιδί παρακολουθεί δωρεάν.

10% έκπτωση σε υπαλλήλους του Π.Θ., πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, ανέργους

Θέσεις αυστηρά περιορισμένες

Ρομποτική

Τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν, να χειρίζονται και να επιλέγουν τις προγραμματιστικές δομές που απαιτούνται για την εκτέλεση συγκεκριμένων «αποστολών» που τους ανατίθενται. Αναπτύσσουν αλγοριθμικό τρόπο σκέψης και κωδικοποιούν απλές συμπεριφορές σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Ενεργοποιούν τη φαντασία τους με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων λύσεων ενώ έρχονται σε επαφή με βασικές εντολές προγραμματισμού (κίνηση με σκοπιμότητα, χρήση βασικών αισθητήρων) και αρχές σχεδίασης προγράμματος.

Πλατφόρμα: Roberta

Ηλικίες: Γ Δημοτικού – Γ Γυμνασίου

Υλικά: Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ

Code Lab

Το εργαστήριο αυτό αφορά εκμάθηση εννοιών λογικής και προγραμματισμού. Στόχος του είναι να εμπλέξει τα παιδιά σε διαδικασίες που απαιτούν λογική και αλγοριθμική σκέψη, να τους δώσει εφόδια ώστε να μοντελοποιούν απλά συστήματα και να επιλύουν ρεαλιστικά προγραμματιστικά προβλήματα. Το κύριο μέρος του εργαστηρίου είναι αφιερωμένο στην εκμάθηση εντολών αλλά και δομών δεδομένων και αλγορίθμων με τη χρήση των οποίων τα παιδιά καλούνται να υλοποιήσουν μία σειρά από projects. 

Πλατφόρμα: Scratch, HTML 

Ηλικίες: Γ Δημοτικού – Γ Γυμνασίου

Υλικά: Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ

App Lab

Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου, τα παιδιά εμπλέκονται ενεργά και βιωματικά στη διαδικασία σύλληψης της ιδέας για δημιουργία μιας νέας εφαρμογής όσο και της σχεδίασης, υλοποίησης και βελτιστοποίησης της. Έρχονται σε επαφή με όλα τα στάδια που διέπουν τη διαδικασία σχεδιασμού και παραγωγής μιας ψηφιακής εφαρμογής (Application) που “επιλύει” ένα συγκεκριμένο πρόβλημα όπως το εντοπίζουν τα ίδια τα παιδιά.

Πλατφόρμα: MIT App Inventor

Ηλικίες: Α – Γ Γυμνασίου

Υλικά: Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ, συσκευή Android

3D Design

Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση 3D ανοίγουν τις πόρτες στην καινοτομία και τη δημιουργικότητα για τα παιδιά. Όπως οι μαρκαδόροι και το χρώμα αύξησαν τις ικανότητες ενός επίδοξου καλλιτέχνη, η οθόνη του υπολογιστή επέτρεψε στα παιδιά να μεταβούν από σχέδια με μολύβι σε πλήρεις γραφικές δημιουργίες. Η διαδικασία εκτύπωσης 3D αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια, τον προσδιορισμό ενός προβλήματος, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την δημιουργία σε 3D

Πλατφόρμα: Tinkercad

Ηλικίες: Γ – ΣΤ Δημοτικού 

Υλικά: Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ

Κρυπτογραφία

Η κρυπτογραφία είναι μια μέθοδος προστασίας πληροφοριών και επικοινωνιών μέσω της χρήσης κωδικών. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με την ιστορία της κρυπτογραφίας, με διάσημες μεθόδους κρυπτογράφησης και θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν και να αναλύσουν τα δικά τους πρωτόκολλα κωδικών.

Ηλικίες: Γ – ΣΤ Δημοτικού

Υλικά: Υπολογιστής, σύνδεση στο ίντερνετ

Cinema Lab

 Μέσα από αυτό το εργαστήρι τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν ως ομάδα, προβληματίζονται, προτείνουν πιθανά σενάρια της εξέλιξης της ιστορίας που θα φτιάξουν, επιχειρηματολογούν, επιλύουν προβλήματα, συμπεραίνουν. Μαθαίνουν να συνθέτουν μία ιστορία σχετική με το θέμα στο οποίο κατέληξε η ομάδα, χρησιμοποιούν on line εργαλεία για τη διαχείριση της “παραγωγής” της ταινίας και εξοικειώνονται με την τεχνολογία και με την τεχνική του «stop motion animation».

Ηλικίες: Γ – ΣΤ Δημοτικού

Υλικά: Για την παρακολούθηση: Υπολογιστής με ακουστικά και κάμερα ή κινητό τηλέφωνο / tablet.

Για την δημιουργία της ταινίας: κάμερα ή κινητό τηλέφωνο / tablet με κάμερα, πλαστελίνες, χρώματα, ψαλίδι.